© 2017

Všchny služby:

• výkopy základů a základových pasů

• výkopy pro bazény, šachty, septiky

• terénní úpravy v rovinatých a svažitých terénech

• svahování a rovnání terénu

• nakládání a přemisťování zeminy a jiného materiálu

• hloubení rýh pro inženýrské sítě

• výstavba a opravy inženýrských sítí

• výkopy pro tepelná čerpadla

• zakládání zpevněných ploch pro dobytek na eko-farmách

• práce ve stísněném prostoru

• hydroizolace objektů

• čištění rybníků

• zimní údržba komunikace